Přehled nových právních předpisů

Právní předpisy si lze prohlédnout na internetových stránkách Ministerstva vnitra, které zveřejňuje stejnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv. 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6...30 | 31 |

Strana 4 z 31, zobrazeno 20 záznamů z celkových 608, záznamy 61 až 80

24. 8. 2016 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 41/2016 Sb.m.s. (částka č. 25 - rozeslána dne 19. srpna 2016),

o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech (platnost dnem 1. srpna 2016). Text Dohody zde.

8. 8. 2016 — Zákon č. 254/2016 Sb. (částka č. 99 - rozeslána dne 5. srpna 2016),

kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (účinnost dnem 1. listopadu 2016). Text zákona zde.                                 

29. 7. 2016 — Zákon č. 243/2016 Sb. (částka č. 95 - rozeslána dne 29. července 2016),

kterým se mění některé zákony v souvislosti s příjetím celního zákona (účinnost dnem 29. července 2016 s výjimkami). Text zákona zde.

29. 7. 2016 — Zákon č. 242/2016 Sb. (částka č. 95 - rozeslána dne 29. července 2016),

celní zákon (účinnost dne 29. července 2016 s výjimkou). Text zákona zde.

12. 7. 2016 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2016 Sb.m.s. (částka č. 20 - rozeslána dne 11. července 2016)

o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech (platnost dnem 10. května 2016). Text dohody zde.

17. 6. 2016 — Zákon č. 187/2016 Sb. (částka č. 71 - rozeslána dne 15. června 2016),

o dani z hazardních her (účinnost dnem 1. ledna 2017 s výjimkou). Text zákona zde.

15. 6. 2016 — Zákon č. 183/2016 Sb. (částka č. 70 - rozeslána dne 13. června 2016),

kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. prosince 2016). Text zákona zde.                                 

25. 4. 2016 — Zákon č. 125/2016 Sb. (částka č. 49 - rozeslána dne 25. dubna 2016),

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 1. května 2016). Text zákona zde.

19. 4. 2016 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2016 Sb.m.s. (částka č. 9 - rozeslána dne 18. dubna 2016)

o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech (platnost dnem 29. února 2016). Text dohody zde.                                                    

14. 4. 2016 — Zákon č. 113/2016 Sb. (částka č. 43 - rozeslána dne 13. dubna 2016),

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (účinnost dnem 1. prosince 2016 s výjimkami). Text zákona zde.                                

14. 4. 2016 — Zákon č. 112/2016 Sb. (částka č. 43 - rozeslána dne 13. dubna 2016),

o evidenci tržeb (účinnost dnem 1. prosince 2016 s výjimkami). Text zákona zde.

6. 4. 2016 — Vyhláška č. 108/2016 Sb. (částka č. 41 - rozeslána dne 6. dubna 2016),

o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní (účinnost dnem 6. dubna 2016). Text vyhlášky zde.

6. 4. 2016 — Zákon č. 105/2016 Sb. (částka č. 41 - rozeslána dne 6. dubna 2016),

kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní (účinnost dnem 6. dubna 2016). Text zákona zde.                                                                

16. 2. 2016 — Vyhláška č. 56/2016 Sb. (částka č. 20 - rozeslána dne 15. února 2016),

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem 15. února 2016). Text vyhlášky zde.                                  

5. 2. 2016 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 12/2016 Sb.m.s. (částka č. 4 - rozeslána dne 4. února 2016)

o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (platnost dnem 9. prosince 2015, použije se od 1. ledna 2016). Text Protokolu zde.                                 

21. 1. 2016 — Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2016 Sb.m.s. (částka č. 2 - rozeslána dne 19. ledna 2016)

o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní (platnost dnem 22. prosince 2015). Text Smlouvy  a Protokolu zde.                                                                  

20. 1. 2016 — Nařízení vlády č. 11/2016 Sb. (částka č. 4 - rozeslána dne 19. ledna 2016),

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. (účínnost dnem 1. února 2016). Text nařízení zde.                              

31. 12. 2015 — Vyhláška č. 385/2015 Sb. (částka č. 163 - rozeslána dne 28. prosince 2015),

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (účinnost dnem 1. ledna 2016). Text vyhlášky zde.                                 

31. 12. 2015 — Zákon č. 382/2015 Sb. (částka č. 161 - rozeslána dne 28. prosince 2015),

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. ledna 2016 s výjimkami). Text zákona zde.                                  

31. 12. 2015 — Zákon č. 377/2015 Sb. (částka č. 161 - rozeslána dne 28. prosince 2015),

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření (účinnost dnem 1. ledna 2016 s výjimkami). Text zákona zde.                                 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6...30 | 31 |
Skočit na začátek