Aktuální nabídka seminářů Komory

Přeměny obchodních společností - právní, účetní a daňový pohled

Termín: 9. 11. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Praha
Budova SUDOP
Cena: 2490 Kč (2990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Budova SUDOP, Olšanská 2643/1a, Praha 3 (učebna AZ Personalistika, 5. patro). Tram - zastávka Olšanská (9, 15, 26 - přímo proti budově).

Lektoři

JUDr. Ing. Lukáš Pěsna - senior manažer TPA Tax, s.r.o., lektor se specializací strukturace společností, dispozice s obchodním závodem, správa daní. Autor odborných publikací a článků.

Program

Praktické aspekty fúzí, rozdělení, převodu jmění a změny právní formy v právních, účetních a daňových souvislostech. Zaměření na vnitrostátní přeměny. 

 • podstata přeměn obchodních společností,
 • jednotlivé způsoby přeměn, 
 • projekt přeměny, zapojení znalce, informační povinnosti, ochrana věřitelů,
 • průběh fúze, 
 • průběh rozdělení, 
 • základy převodu jmění na společníka,
 • rozhodný den a jeho vliv na účetnictví a daně, 
 • konečné a mezitímní závěrky, 
 • závěrky pro ocenění, 
 • zahajovací rozvahy, 
 • možnosti promítnutí znaleckého přecenění, 
 • speciální účetní operace spojené s přeměnou, 
 • účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností, 
 • možnosti dle zákona o daních z příjmů a daňové výhody, 
 • vzájemné vztahy mezi společnostmi účastnících se přeměny, 
 • správní povinnosti, 
 • DPH a ostatní daňové konsekvence,
 • praktické příklady, 
 • diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek