Aktuální nabídka seminářů Komory

Automobil v daních

Termín: 6. 9. 2018
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání: Praha
Senovážné nám. 1463/5, Praha 1
Cena: 1790 Kč (2290 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, Praha 1 (zadní budova ve dvoře, 1. patro). Učebna společnosti KOČKA, spol. s r.o.

Lektoři

RNDr. Ivan Brychta - daňový poradce.

Program

Komplexní rozbor užívání automobilu v rámci podnikání fyzických či právnických osob v daňových souvislostech - z pohledu daní z příjmů, DPH, silniční daně nebo poskytování cestovních náhrad.

Výběr z obsahu:

- pořízení automobilu jako hmotného majetku daňově odpisovaného
  (vstupní cena, postup při odpisování),
- pořízení automobilu na finanční leasing (definice finančního
  leasingu a další nutné podmínky, srovnání s možností pořízení
  vozidla koupí, předčasné ukončení vč. cese leasingu),
- nájem automobilu (operativní leasing, odkup po skončení),
- náklady na provoz (při použití podnikající fyzickou osobou i pro
   soukromou potřebu, uplatnění paušálních výdajů vč. promítnutí do
   přiznání),
-  automobil a DPH (možnosti odpočtu DPH při pořízení automobilu,
   postup při použití automobilu pro účely nesouvisející s
   ekonomickou činností a další),
-  automobil a daň silniční (principy zdanění, základní povinnosti
   poplatníka daně silniční),
-  automobil z pohledu cestovních náhrad (použití soukromého
   vozidla zaměstnance nebo vozidla nevloženého do obchodního
   majetku pro účely podnikání, možnosti z pohledu daňových
   nákladů, aktuální výše a způsob určení cestovních náhrad),
-  automobil jako zaměstnanecký benefit (poskytnutí vozidla k
   soukromým i služebním účelům zaměstnance) - postup z hlediska
   daní z příjmů i DPH,
- diskuse.

Jeden bod v rámci motivačního programu.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek